Bộ Thông tin và Truyền thông dâng hương tri ân các liệt sỹ ngành Bưu điện

Bộ Thông tin và Truyền thông dâng hương tri ân các liệt sỹ ngành Bưu điện

Quyền Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng dâng hương tưởng niệm liệt sĩ

Quyền Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng dâng hương tưởng niệm liệt sĩ

Bộ TT&TT dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ ngành Thông tin truyền thông

Bộ TT&TT dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ ngành Thông tin truyền thông

Bảo đảm tốt để cán bộ, chiến sĩ được thụ hưởng đủ Báo Quân đội nhân dân

Bảo đảm tốt để cán bộ, chiến sĩ được thụ hưởng đủ Báo Quân đội nhân dân

Học viện Công nghệ BCVT cần cổ vũ được sức sáng tạo của toàn đội ngũ

Học viện Công nghệ BCVT cần cổ vũ được sức sáng tạo của toàn đội ngũ

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện