Tổng thống Ấn Độ kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Ấn Độ kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Việt Nam cũng rất quan trọng đối với chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ

Việt Nam cũng rất quan trọng đối với chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ

Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam

Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sẽ ngày càng đi vào chiều sâu

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sẽ ngày càng đi vào chiều sâu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Ấn Độ

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Đầu tháng 3/2018: Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm Ấn Độ và Bangladesh

Đầu tháng 3/2018: Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm Ấn Độ và Bangladesh