Đà Nẵng khen thưởng các đơn vị bắt giữ gần 10 tấn ngà voi, vảy tê tê

Đà Nẵng khen thưởng các đơn vị bắt giữ gần 10 tấn ngà voi, vảy tê tê

Khen thưởng thành tích bắt giữ sáu tấn vảy tê tê và hai tấn ngà voi

Khen thưởng thành tích bắt giữ sáu tấn vảy tê tê và hai tấn ngà voi

Đà Nẵng: Bắt gần 10 tấn hàng cấm trong container phế liệu

Đà Nẵng: Bắt gần 10 tấn hàng cấm trong container phế liệu

Quá trình phá án, bắt giữ 8 tấn ngà voi và vảy tê tê tại Đà Nẵng

Quá trình phá án, bắt giữ 8 tấn ngà voi và vảy tê tê tại Đà Nẵng

Bắt giữ lô ngà voi và vảy tê tê lớn nhất nhiều năm qua

Bắt giữ lô ngà voi và vảy tê tê lớn nhất nhiều năm qua

Bắt giữ 6 tấn vảy tê tê và 2 tấn ngà voi nhập lậu tại Cảng Đà Nẵng

Bắt giữ 6 tấn vảy tê tê và 2 tấn ngà voi nhập lậu tại Cảng Đà Nẵng

Hải quan Đà Nẵng bắt giữ khoảng 06 tấn vảy tê tê và 02 tấn ngà voi

Hải quan Đà Nẵng bắt giữ khoảng 06 tấn vảy tê tê và 02 tấn ngà voi