Các nước đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Các nước đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Nhiều nước hoan nghênh CPTPP sớm có hiệu lực

Nhiều nước hoan nghênh CPTPP sớm có hiệu lực

Tương lai rộng mở của CPTPP

Tương lai rộng mở của CPTPP

CPTPP sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 30/12

CPTPP sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 30/12

CPTPP có hiệu lực vào cuối năm 2018

CPTPP có hiệu lực vào cuối năm 2018

Đếm ngược 60 ngày để CPTPP có hiệu lực

Đếm ngược 60 ngày để CPTPP có hiệu lực

Đếm ngược 60 ngày hiệp định CPTPP có hiệu lực

Đếm ngược 60 ngày hiệp định CPTPP có hiệu lực

CPTPP đạt đột phá, kích hoạt '60 ngày đếm ngược'

CPTPP đạt đột phá, kích hoạt '60 ngày đếm ngược'

New Zealand phê chuẩn Hiệp định CPTPP

New Zealand phê chuẩn Hiệp định CPTPP

TPP-11 dự kiến có hiệu lực từ tháng 1/2019

TPP-11 dự kiến có hiệu lực từ tháng 1/2019

Colombia muốn tham gia CPTPP

Colombia muốn tham gia CPTPP

New Zealand cấm người nước ngoài mua nhà

New Zealand cấm người nước ngoài mua nhà

Canada, Chile và New Zealand thúc đẩy hợp tác sau khi ký kết CPTPP

Canada, Chile và New Zealand thúc đẩy hợp tác sau khi ký kết CPTPP