New Zealand tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia vụ xả súng ở Christchurch

New Zealand tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia vụ xả súng ở Christchurch

Lễ tưởng niệm quốc gia tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công hai thánh đường Hồi giáo ở Christchurch, New...
Tin về tình hình người Việt trong vụ xả súng kinh hoàng ở New Zealand

Tin về tình hình người Việt trong vụ xả súng kinh hoàng ở New Zealand

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi về vụ xả súng tại New Zealand

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi về vụ xả súng tại New Zealand

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi về vụ xả súng tại New Zealand

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi về vụ xả súng tại New Zealand

Không có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ xả súng tại New Zealand

Không có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ xả súng tại New Zealand

Chưa có công dân Việt Nam là nạn nhân vụ xả súng tại New Zealand

Chưa có công dân Việt Nam là nạn nhân vụ xả súng tại New Zealand