Tin về tình hình người Việt trong vụ xả súng kinh hoàng ở New Zealand

Tin về tình hình người Việt trong vụ xả súng kinh hoàng ở New Zealand

Thế giới Tuần qua: Brexit, 'chạy trường' ở Mỹ và khủng bố gây rúng động dư luận quốc tế

Thế giới Tuần qua: Brexit, 'chạy trường' ở Mỹ và khủng bố gây rúng động dư luận quốc tế

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi về vụ xả súng tại New Zealand

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi về vụ xả súng tại New Zealand

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi về vụ xả súng tại New Zealand

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi về vụ xả súng tại New Zealand

Không có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ xả súng tại New Zealand

Không có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ xả súng tại New Zealand

Chưa có thông tin công dân Việt Nam là nạn nhân

Chưa có thông tin công dân Việt Nam là nạn nhân

Việt Nam gửi điện thăm hỏi New Zealand vụ xả súng ở Christchurch

Việt Nam gửi điện thăm hỏi New Zealand vụ xả súng ở Christchurch