Anh: Nhóm IRA mới tấn công cảnh sát Bắc Ireland

Anh: Nhóm IRA mới tấn công cảnh sát Bắc Ireland

Trong lúc cảnh sát Bắc Ireland đang tìm cách vô hiệu hóa quả bom tại Creggan Heights, một nhóm khoảng...