Bé gái 3 tháng tuổi có thẻ riêng dự họp Đại hội đồng LHQ

Bé gái 3 tháng tuổi có thẻ riêng dự họp Đại hội đồng LHQ

Thủ tướng New Zealand đưa con tới họp Liên Hợp Quốc

Thủ tướng New Zealand đưa con tới họp Liên Hợp Quốc

Thủ tướng New Zealand 'gây sốt' khi đem con gái 3 tháng tuổi tới LHQ

Thủ tướng New Zealand 'gây sốt' khi đem con gái 3 tháng tuổi tới LHQ

Nữ Thủ tướng New Zealand gây sốt khi bế con đến họp LHQ

Nữ Thủ tướng New Zealand gây sốt khi bế con đến họp LHQ

Nữ Thủ tướng New Zealand bế con tới dự Đại hội đồng LHQ

Nữ Thủ tướng New Zealand bế con tới dự Đại hội đồng LHQ

Vợ chồng Hoàng tử Harry sẽ thăm Australia vào tháng 10 tới

Vợ chồng Hoàng tử Harry sẽ thăm Australia vào tháng 10 tới

Nữ Thủ tướng New Zealand kể về cuộc sống khi trở thành mẹ: Phòng trà thành phòng thay tã, vừa họp vừa cho con bú

Nữ Thủ tướng New Zealand kể về cuộc sống khi trở thành mẹ: Phòng trà thành phòng thay tã, vừa họp vừa cho con bú