Ra mắt sữa nước ít đường uống liền

Ra mắt sữa nước ít đường uống liền

Đây là sản phẩm mới của công ty Nestlé Việt Nam, dự kiến sẽ là một sự đột phá tiếp theo thành công của các...