Tuyên bố chung Việt Nam-Nepal

Tuyên bố chung Việt Nam-Nepal

Thủ tướng Nepal và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Nepal và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

'Tình cảm của nhân dân Nepal với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam'

'Tình cảm của nhân dân Nepal với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam'

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Nepal có tiềm năng rất lớn

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Nepal có tiềm năng rất lớn

Thủ tướng Nepal nói chuyện với cán bộ, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thủ tướng Nepal nói chuyện với cán bộ, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thủ tướng Nepal đầu tiên thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nepal đầu tiên thăm chính thức Việt Nam

Hôm nay, Thủ tướng Nepal thăm chính thức Việt Nam

Hôm nay, Thủ tướng Nepal thăm chính thức Việt Nam

Hôm nay, Thủ tướng Nepal thăm Việt Nam, dự Vesak

Hôm nay, Thủ tướng Nepal thăm Việt Nam, dự Vesak

Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Nepal

Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Nepal