Sabeco tiếp tục có biến động về nhân sự

Sabeco tiếp tục có biến động về nhân sự

Ông Nguyễn Tiến Dũng rời ban điều hành Sabeco

Ông Nguyễn Tiến Dũng rời ban điều hành Sabeco

Đại diện vốn Nhà nước rời ban điều hành Sabeco

Đại diện vốn Nhà nước rời ban điều hành Sabeco

Sabeco miễn nhiệm chức Tổng giám đốc với ông Nguyễn Thành Nam

Sabeco miễn nhiệm chức Tổng giám đốc với ông Nguyễn Thành Nam

Phó Tổng giám đốc Sabeco xin thôi việc: Quy trình thế nào?

Phó Tổng giám đốc Sabeco xin thôi việc: Quy trình thế nào?

Sabeco bổ nhiệm hành loạt lãnh đạo mới

Sabeco bổ nhiệm hành loạt lãnh đạo mới