Bắt 5 đối tượng vận chuyển 120 bánh heroin tại Thái Nguyên

Bắt 5 đối tượng vận chuyển 120 bánh heroin tại Thái Nguyên

Cảnh sát đập vỡ kính ô tô, bắt nhóm đối tượng vận chuyển 120 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam

Cảnh sát đập vỡ kính ô tô, bắt nhóm đối tượng vận chuyển 120 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam

3 người gùi 120 bánh heroin

3 người gùi 120 bánh heroin

Triệt phá đường dây vận chuyển 120 bánh heroin từ Lào vào VN

Triệt phá đường dây vận chuyển 120 bánh heroin từ Lào vào VN

Phát hiện thủ đoạn cất giấu tinh vi 120 bánh heroin

Phát hiện thủ đoạn cất giấu tinh vi 120 bánh heroin

Bắt 5 đối tượng vận chuyển 120 bánh heroin từ Lào về

Bắt 5 đối tượng vận chuyển 120 bánh heroin từ Lào về

120 bánh ma túy được cất giấu dưới sàn và cánh cửa ô tô

120 bánh ma túy được cất giấu dưới sàn và cánh cửa ô tô

Phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' từ Lào về Việt Nam, thu 120 bánh heroin

Phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' từ Lào về Việt Nam, thu 120 bánh heroin

Triệt phá đường dây vận chuyển 120 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam

Triệt phá đường dây vận chuyển 120 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam

Phá đường dây ma túy 'khủng', thu 120 bánh heroin

Phá đường dây ma túy 'khủng', thu 120 bánh heroin

Bắt 5 đối tượng vận chuyển 120 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam

Bắt 5 đối tượng vận chuyển 120 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam