Ngả mũ trước Founder Tài - Tâm vẹn toàn của Nefertiti Group.

Ngả mũ trước Founder Tài - Tâm vẹn toàn của Nefertiti Group.

Gần 20 năm gắn bó với ngành Sinh Vật Cảnh, tôi đã được chứng kiến nhiều nghệ nhân tạo hình hoa cây cảnh tài...