Bầu cử Tổng thống El Salvador: Ông Nayib Bukele đắc cử tổng thống

Bầu cử Tổng thống El Salvador: Ông Nayib Bukele đắc cử tổng thống

Bầu cử Tổng thống El Salvador: Ông Nayib Bukele đắc cử tổng thống

Cựu thị trưởng 37 tuổi giành chiến thắng trong bầu cử tại El Salvador

Cựu thị trưởng 37 tuổi giành chiến thắng trong bầu cử tại El Salvador

Ứng viên Nayib Bukele giành chiến thắng bầu cử Tổng thống El Salvador

Ứng viên Nayib Bukele giành chiến thắng bầu cử Tổng thống El Salvador

Bầu cử Tổng thống El Salvador: Cựu Thị trưởng San Salvador giành chiến thắng

Bầu cử Tổng thống El Salvador: Cựu Thị trưởng San Salvador giành chiến thắng

Bầu cử Tổng thống El Salvador: Ứng viên Nayib Bukele đang dẫn đầu

Bầu cử Tổng thống El Salvador: Ứng viên Nayib Bukele đang dẫn đầu

Bầu cử Tổng thống El Salvador: Ông Nayib Bukele đang dẫn đầu

Bầu cử Tổng thống El Salvador: Ông Nayib Bukele đang dẫn đầu

Bầu cử Tổng thống El Salvador: Thị trưởng Thủ đô San Salvador đang dẫn đầu

Bầu cử Tổng thống El Salvador: Thị trưởng Thủ đô San Salvador đang dẫn đầu