Công an Gia Lai vào cuộc vụ làm mất hơn 551 ha rừng tại BQLRPH Ayun Pa

Công an Gia Lai vào cuộc vụ làm mất hơn 551 ha rừng tại BQLRPH Ayun Pa

Gia Lai: Chuyển hồ sơ sang công an điều tra vụ mất 550ha rừng

Gia Lai: Chuyển hồ sơ sang công an điều tra vụ mất 550ha rừng

Kiến nghị chuyển hồ sơ vụ mất 550ha rừng sang Cơ quan điều tra

Kiến nghị chuyển hồ sơ vụ mất 550ha rừng sang Cơ quan điều tra

Gia Lai: Phát hiện nhiều sai phạm tại BQL rừng Ayun Pa

Gia Lai: Phát hiện nhiều sai phạm tại BQL rừng Ayun Pa

Gia Lai: Ban Quản lý rừng 'ém' hơn 400 ha rừng bị mất?

Gia Lai: Ban Quản lý rừng 'ém' hơn 400 ha rừng bị mất?

Gia Lai có 22 ban quản lý rừng phòng hộ, rừng vẫn mất tràn lan

Gia Lai có 22 ban quản lý rừng phòng hộ, rừng vẫn mất tràn lan

Nhiều chủ rừng… tàn phá rừng

Nhiều chủ rừng… tàn phá rừng

Vì sao dân cư Cheng Leng nằm ngoài vòng bảo vệ của pháp luật?

Vì sao dân cư Cheng Leng nằm ngoài vòng bảo vệ của pháp luật?

Buông lỏng trách nhiệm, mất hàng ngàn ha rừng bởi xâm lấn

Buông lỏng trách nhiệm, mất hàng ngàn ha rừng bởi xâm lấn

Vụ vỡ mộng đại dự án cao su: Rừng bị tàn sát, gỗ bán 10 năm chưa thu được tiền

Vụ vỡ mộng đại dự án cao su: Rừng bị tàn sát, gỗ bán 10 năm chưa thu được tiền

Chuyển đổi rừng trồng cao su, 10 năm chưa đòi được tiền bán gỗ

Chuyển đổi rừng trồng cao su, 10 năm chưa đòi được tiền bán gỗ