Bùng nổ dịch vụ giúp việc 'khỏa thân' - nghề mới nổi kiếm bộn tiền

Bùng nổ dịch vụ giúp việc 'khỏa thân' - nghề mới nổi kiếm bộn tiền

Nếu muốn một công việc không quá nặng nhọc nhưng có được mức lương cao, hãy tìm đến nước Anh, nơi có nghề...