Hai chị em ruột ở Thái Bình cùng ngộ độc thuốc diệt chuột

Hai chị em ruột ở Thái Bình cùng ngộ độc thuốc diệt chuột

6 trẻ ở Chương Mỹ ngộ độc: Dung dịch 'lạ' là hóa chất diệt chuột đã bị cấm 10 năm

6 trẻ ở Chương Mỹ ngộ độc: Dung dịch 'lạ' là hóa chất diệt chuột đã bị cấm 10 năm

Thuốc diệt chuột 6 anh em ở Hà Nội uống nhầm bị cấm từ nhiều năm trước

Thuốc diệt chuột 6 anh em ở Hà Nội uống nhầm bị cấm từ nhiều năm trước

Thông tin mới nhất vụ 6 anh em ngộ độc do uống nhầm thuốc diệt chuột

Thông tin mới nhất vụ 6 anh em ngộ độc do uống nhầm thuốc diệt chuột

Dung dịch 6 cháu nhỏ uống nhầm là thuốc diệt chuột

Dung dịch 6 cháu nhỏ uống nhầm là thuốc diệt chuột

Vụ 6 anh em nhập viện vì ngộ độc: Hóa chất kịch độc đã bị cấm nhiều năm nay

Vụ 6 anh em nhập viện vì ngộ độc: Hóa chất kịch độc đã bị cấm nhiều năm nay

6 trẻ nhập viện sau khi uống thuốc diệt chuột vì tưởng là nước ngọt

6 trẻ nhập viện sau khi uống thuốc diệt chuột vì tưởng là nước ngọt

Dung dịch 6 trẻ nhặt được tưởng Filatov chia nhau uống là thuốc diệt chuột

Dung dịch 6 trẻ nhặt được tưởng Filatov chia nhau uống là thuốc diệt chuột