Vụ người phụ nữ tử vong sau khi truyền đạm: Bộ Y tế chỉ đạo xác minh thông tin

Vụ người phụ nữ tử vong sau khi truyền đạm: Bộ Y tế chỉ đạo xác minh thông tin

Phòng khám khiến bệnh nhân tử vong khi truyền dịch bị đình chỉ

Phòng khám khiến bệnh nhân tử vong khi truyền dịch bị đình chỉ

Đình chỉ phòng khám tư truyền dịch làm nữ công nhân tử vong

Đình chỉ phòng khám tư truyền dịch làm nữ công nhân tử vong

Vụ bệnh nhân tử vong sau truyền đạm: Đình chỉ phòng khám

Vụ bệnh nhân tử vong sau truyền đạm: Đình chỉ phòng khám

Nguy cơ tử vong cao khi tự ý tiêm truyền

Nguy cơ tử vong cao khi tự ý tiêm truyền

Liên tiếp tử vong do truyền dịch ở phòng khám tư: Hãy bỏ thói quen mệt là truyền

Liên tiếp tử vong do truyền dịch ở phòng khám tư: Hãy bỏ thói quen mệt là truyền

Hà Nội: Một bệnh nhân tử vong khi truyền dịch tại phòng khám tư

Hà Nội: Một bệnh nhân tử vong khi truyền dịch tại phòng khám tư