Người cao tuổi Việt Nam được cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân trong bối cảnh Covid-19

Người cao tuổi Việt Nam được cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân trong bối cảnh Covid-19

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã bàn giao các thiết bị bảo hộ cá...
Hỗ trợ người cao tuổi trong dịch Covid-19

Hỗ trợ người cao tuổi trong dịch Covid-19

Dịch COVID-19: Cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân hỗ trợ người cao tuổi

Dịch COVID-19: Cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân hỗ trợ người cao tuổi

Cung cấp thiết bị bảo hộ hỗ trợ người cao tuổi ứng phó với COVID-19

Cung cấp thiết bị bảo hộ hỗ trợ người cao tuổi ứng phó với COVID-19

UNFPA hỗ trợ đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái tại miền Trung

UNFPA hỗ trợ đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái tại miền Trung

UNFPA hỗ trợ đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái tại miền Trung Việt Nam

UNFPA hỗ trợ đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái tại miền Trung Việt Nam

UNFPA hỗ trợ 6.903 bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp cho phụ nữ, trẻ em gái

UNFPA hỗ trợ 6.903 bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp cho phụ nữ, trẻ em gái

UNFPA hỗ trợ Việt Nam chăm sóc sức khỏe sinh sản trong đại dịch

UNFPA hỗ trợ Việt Nam chăm sóc sức khỏe sinh sản trong đại dịch

UNFPA hỗ trợ máy theo dõi tim thai, trang phục bảo hộ

UNFPA hỗ trợ máy theo dõi tim thai, trang phục bảo hộ

Tặng thiết bị y tế dành cho sức khỏe sinh sản trong dịch Covid-19

Tặng thiết bị y tế dành cho sức khỏe sinh sản trong dịch Covid-19

Hỗ trợ 64 máy theo dõi tim thai, trang phục bảo hộ trong bối cảnh dịch COVID-19

Hỗ trợ 64 máy theo dõi tim thai, trang phục bảo hộ trong bối cảnh dịch COVID-19

UNFPA hỗ trợ thiết bị, vật tư y tế trị giá 300 nghìn USD

UNFPA hỗ trợ thiết bị, vật tư y tế trị giá 300 nghìn USD

UNFPA hỗ trợ Việt Nam vật tư, thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe sinh sản

UNFPA hỗ trợ Việt Nam vật tư, thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe sinh sản

Mất cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức rất cao

Tỷ lệ di cư đô thị hóa và già hóa dân số đang tăng nhanh

Tỷ lệ di cư đô thị hóa và già hóa dân số đang tăng nhanh

Tổng Cục Thống kê: Đến năm 2030 Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ cơ cấu dân số vàng

Tổng Cục Thống kê: Đến năm 2030 Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ cơ cấu dân số vàng

Dân số Việt Nam đang 'già hóa' nhanh

Dân số Việt Nam đang 'già hóa' nhanh

Mức sinh của Việt Nam đã giảm gần một nửa trong vòng 30 năm

Mức sinh của Việt Nam đã giảm gần một nửa trong vòng 30 năm

Công bố kết quả nghiên cứu chuyên sâu Tổng điều tra dân số và nhà ở

Công bố kết quả nghiên cứu chuyên sâu Tổng điều tra dân số và nhà ở

Việt Nam: Già hóa dân số với tốc độ nhanh chưa từng thấy

Việt Nam: Già hóa dân số với tốc độ nhanh chưa từng thấy

Việt Nam sẽ thừa hàng triệu nam giới vì sở thích có con trai

Việt Nam sẽ thừa hàng triệu nam giới vì sở thích có con trai

Sẽ dư thừa khoảng 1,5 triệu nam giới vào năm 2034

Sẽ dư thừa khoảng 1,5 triệu nam giới vào năm 2034

Cơ cấu dân số Việt Nam sẽ thay đổi theo hướng 'già hóa' và thiếu hụt nam giới

Cơ cấu dân số Việt Nam sẽ thay đổi theo hướng 'già hóa' và thiếu hụt nam giới

Công bố kết quả nghiên cứu chuyên sâu Tổng điều tra dân số và nhà ở

Công bố kết quả nghiên cứu chuyên sâu Tổng điều tra dân số và nhà ở

UNFPA nâng mức hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lên hơn 1, 3 triệu USD

UNFPA nâng mức hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lên hơn 1, 3 triệu USD

Thêm 800.000 USD hỗ trợ phụ nữ, trẻ em các tỉnh miền Trung

Thêm 800.000 USD hỗ trợ phụ nữ, trẻ em các tỉnh miền Trung

UNFPA tăng ngân sách viện trợ phụ nữ và trẻ em gái miền Trung

UNFPA tăng ngân sách viện trợ phụ nữ và trẻ em gái miền Trung

Thêm 800 nghìn USD giúp phụ nữ, trẻ em gái bị lũ lụt ảnh hưởng ở miền trung

Thêm 800 nghìn USD giúp phụ nữ, trẻ em gái bị lũ lụt ảnh hưởng ở miền trung

UNFPA hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

UNFPA hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Tăng hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Tăng hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

UNFPA viện trợ bổ sung 800.000 USD cho phụ nữ các tỉnh miền Trung

UNFPA viện trợ bổ sung 800.000 USD cho phụ nữ các tỉnh miền Trung

UNFPA hỗ trợ thêm 800.000 USD cho phụ nữ, trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

UNFPA hỗ trợ thêm 800.000 USD cho phụ nữ, trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Cán bộ BĐBP Quảng Trị được trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020

Cán bộ BĐBP Quảng Trị được trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020

Trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2020 cho 20 tập thể, cá nhân

Trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2020 cho 20 tập thể, cá nhân

Trao tặng 20 tập thể, cá nhân giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2020

Trao tặng 20 tập thể, cá nhân giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2020

Cùng tình nguyện chúng ta có thể làm tất cả

Cùng tình nguyện chúng ta có thể làm tất cả

20 tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2020

20 tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2020

Sôi nổi hoạt động vì cộng đồng trong Ngày hội tình nguyện Quốc gia 2020

Sôi nổi hoạt động vì cộng đồng trong Ngày hội tình nguyện Quốc gia 2020

Hòa nhạc 'Là con gái để tỏa sáng' vì bình đẳng giới

Hòa nhạc 'Là con gái để tỏa sáng' vì bình đẳng giới

Hòa nhạc giao hưởng 'Là con gái để tỏa sáng'

Hòa nhạc giao hưởng 'Là con gái để tỏa sáng'

'Là con gái để tỏa sáng' - Chung tay chấm dứt phân biệt đối xử do định kiến giới

'Là con gái để tỏa sáng' - Chung tay chấm dứt phân biệt đối xử do định kiến giới

Hòa nhạc giao hưởng 'Là Con gái để Tỏa sáng': Gia đình là bến đỗ bình yên

Hòa nhạc giao hưởng 'Là Con gái để Tỏa sáng': Gia đình là bến đỗ bình yên

Hỗ trợ gần 6.000 bộ đồ dùng khẩn cấp cho phụ nữ tại 3 tỉnh miền Trung bị lũ lụt

Hỗ trợ gần 6.000 bộ đồ dùng khẩn cấp cho phụ nữ tại 3 tỉnh miền Trung bị lũ lụt

UNFPA hỗ trợ bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp cho phụ nữ 3 tỉnh miền Trung

UNFPA hỗ trợ bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp cho phụ nữ 3 tỉnh miền Trung

UNFPA hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái vùng lũ

UNFPA hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái vùng lũ