Đừng nhầm, tân Chủ tịch Eximbank Yasuhiro Saitoh không phải là đại diện của SMBC!

Tại một số báo và trên một số diễn đàn truyền thông, tân Chủ tịch Eximbank Yasuhiro Saitoh được miêu tả như người đại diện của Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - cổ đông chiến lược, hiện nắm giữ 15% cổ phần Eximbank. Nhưng thực tế không phải vậy...