Những phát ngôn ấn tượng của cố Tổng thư ký LHQ Kofi Annan

Những phát ngôn ấn tượng của cố Tổng thư ký LHQ Kofi Annan

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan qua đời: Ghana quốc tang 1 tuần

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan qua đời: Ghana quốc tang 1 tuần

Những câu nói 'để đời' của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan

Những câu nói 'để đời' của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan

Cựu tổng thư ký LHQ Kofi Annan: Ra đi để lại thế giới tốt đẹp hơn

Cựu tổng thư ký LHQ Kofi Annan: Ra đi để lại thế giới tốt đẹp hơn

Cựu tổng thư ký LHQ Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

Cựu tổng thư ký LHQ Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan qua đời

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan qua đời

Người phụ nữ đồng hành cùng cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan suốt 30 năm qua là ai?

Người phụ nữ đồng hành cùng cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan suốt 30 năm qua là ai?

Cựu tổng thư ký LHQ Kofi Annan: Ra đi để lại thế giới tốt đẹp hơn

Cựu tổng thư ký LHQ Kofi Annan: Ra đi để lại thế giới tốt đẹp hơn

Cựu tổng thư ký LHQ Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

Cựu tổng thư ký LHQ Kofi Annan qua đời ở tuổi 80