Nhà Trắng: Chủ tịch Hạ viện Mỹ đang mất quyền kiểm soát đảng Dân chủ

Nhà Trắng: Chủ tịch Hạ viện Mỹ đang mất quyền kiểm soát đảng Dân chủ

Ông Trump sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới

Ông Trump sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới

Thế giới nổi bật trong tuần: Mỹ không có đột phá trong các cuộc đối thoại nhằm mở cửa chính phủ

Thế giới nổi bật trong tuần: Mỹ không có đột phá trong các cuộc đối thoại nhằm mở cửa chính phủ

Toàn cảnh lễ nhậm chức của tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Toàn cảnh lễ nhậm chức của tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Bà Nancy Pelosy được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Bà Nancy Pelosy được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Tổng thống Trump kiên định với kế hoạch bức tường biên giới với Mexico

Tổng thống Trump kiên định với kế hoạch bức tường biên giới với Mexico

Phe Dân chủ đề cử bà Nancy Pelosy làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Phe Dân chủ đề cử bà Nancy Pelosy làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ