400 đơn vị tham gia triển lãm về ngành nước

400 đơn vị tham gia triển lãm về ngành nước

Triển lãm Vietwater 2019 có quy mô diện tích hơn 10.000 m, thu hút hơn 400 đơn vị đến từ 38 quốc gia và...