Cho NLĐ nghỉ việc vào cuối năm: Lắm chiêu, nhiều trò!

Cho NLĐ nghỉ việc vào cuối năm: Lắm chiêu, nhiều trò!

Bất lực với chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Bất lực với chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Sau lời 'xin thông cảm', giám đốc lại 'biến mất' khiến công nhân vật vã đi tìm đòi lương!

Sau lời 'xin thông cảm', giám đốc lại 'biến mất' khiến công nhân vật vã đi tìm đòi lương!

TP.HCM: Công nhân Công ty TNHH Nam Phương hoang mang khi giám đốc đột ngột biến mất

TP.HCM: Công nhân Công ty TNHH Nam Phương hoang mang khi giám đốc đột ngột biến mất

Giám đốc lại 'biến mất', công nhân Công ty TNHH Nam Phương lo mất trắng quyền lợi

Giám đốc lại 'biến mất', công nhân Công ty TNHH Nam Phương lo mất trắng quyền lợi

Giám đốc 'biến mất' để lại nợ lương, mong công nhân… thông cảm

Giám đốc 'biến mất' để lại nợ lương, mong công nhân… thông cảm

4 công nhân thắng kiện Công ty Nam Phương

4 công nhân thắng kiện Công ty Nam Phương

4 công nhân thắng kiện công ty Nam Phương

4 công nhân thắng kiện công ty Nam Phương

Nợ đọng bảo hiểm xã hội 7.200 tỷ đồng

Nợ đọng bảo hiểm xã hội 7.200 tỷ đồng

BHXH TP HCM từ chối cho Công ty Nam Phương khất nợ

BHXH TP HCM từ chối cho Công ty Nam Phương khất nợ

4 công nhân Cty Nam Phương gửi đơn kiện công ty ra tòa

4 công nhân Cty Nam Phương gửi đơn kiện công ty ra tòa

Ông chủ Cty Nam Phương ra mặt xin khất nợ bảo hiểm xã hội

Ông chủ Cty Nam Phương ra mặt xin khất nợ bảo hiểm xã hội

Chuyển hồ sơ, đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp nợ đọng Bảo hiểm xã hội

Chuyển hồ sơ, đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp nợ đọng Bảo hiểm xã hội

Đề nghị xử lý hình sự chủ doanh nghiệp đầu tiên vì nợ BHXH

Đề nghị xử lý hình sự chủ doanh nghiệp đầu tiên vì nợ BHXH

Tại sao đang làm việc lại nhận được sổ BHXH đã chốt?

Tại sao đang làm việc lại nhận được sổ BHXH đã chốt?

Xử lý chủ doanh nghiệp bỏ trốn: Chế tài phải nghiêm khắc

Xử lý chủ doanh nghiệp bỏ trốn: Chế tài phải nghiêm khắc

Nợ BHXH: DN đầu tiên tại TP HCM bị đề nghị xử lý hình sự

Nợ BHXH: DN đầu tiên tại TP HCM bị đề nghị xử lý hình sự

Đóng BHXH: Hết cửa chây ì!

Đóng BHXH: Hết cửa chây ì!

Đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội

Đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp đầu tiên nợ bảo hiểm xã hội bị đề nghị xử lý hình sự

Doanh nghiệp đầu tiên nợ bảo hiểm xã hội bị đề nghị xử lý hình sự

Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm đầu tiên bị đề nghị xử lý hình sự

Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm đầu tiên bị đề nghị xử lý hình sự

Hỗ trợ công nhân Công ty TNHH Nam Phương khởi kiện

Hỗ trợ công nhân Công ty TNHH Nam Phương khởi kiện