Licogi 14 om tiền của cổ đông

Licogi 14 om tiền của cổ đông

Sau hơn 1 năm huy động vốn từ cổ đông và để tiền 'ngủ yên', đến tháng 7/2019, Công ty cổ phần Licogi 14 (mã...