Bùng nổ quỹ đất, Nam Long xuống tiền, giá đất bật tăng

Bùng nổ quỹ đất, Nam Long xuống tiền, giá đất bật tăng

Chiến lược mua lại dự án để tăng sở hữu quỹ đất đúng thời điểm, đúng mục tiêu đã giúp Tập đoàn Nam Long...