Xóa sổ 5 cơ sở tín dụng đen, tạm giữ hàng loạt đối tượng

Xóa sổ 5 cơ sở tín dụng đen, tạm giữ hàng loạt đối tượng

Bắt 25 đối tượng liên quan đến tín dụng đen

Bắt 25 đối tượng liên quan đến tín dụng đen

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp triệt phá 5 cơ sở cho vay nặng lãi tại địa phương

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp triệt phá 5 cơ sở cho vay nặng lãi tại địa phương

Hà Tĩnh: Đột kích 5 cơ sở tín dụng đen, tạm giữ nhiều nghi phạm

Hà Tĩnh: Đột kích 5 cơ sở tín dụng đen, tạm giữ nhiều nghi phạm

Hà Tĩnh: Huy động 100 cảnh sát khám xét cơ sở cầm đồ, cho vay nặng lãi

Hà Tĩnh: Huy động 100 cảnh sát khám xét cơ sở cầm đồ, cho vay nặng lãi

Khám xét 5 cơ sở 'tín dụng đen' lớn nhất Hà Tĩnh, bắt giữ nhiều đối tượng

Khám xét 5 cơ sở 'tín dụng đen' lớn nhất Hà Tĩnh, bắt giữ nhiều đối tượng

Hà Tĩnh: Truy quét hàng loạt các cơ sở hành nghề cho vay nặng lãi

Hà Tĩnh: Truy quét hàng loạt các cơ sở hành nghề cho vay nặng lãi

Khám xét 5 cơ sở tín dụng 'đen' lớn nhất Hà Tĩnh, bắt giữ 25 đối tượng

Khám xét 5 cơ sở tín dụng 'đen' lớn nhất Hà Tĩnh, bắt giữ 25 đối tượng

Khám xét 5 cơ sở 'tín dụng đen' lớn nhất Hà Tĩnh, bắt giữ 25 đối tượng

Khám xét 5 cơ sở 'tín dụng đen' lớn nhất Hà Tĩnh, bắt giữ 25 đối tượng