Hải Phòng:Đột phá hạ tầng để phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Hải Phòng:Đột phá hạ tầng để phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Nhiều xe khách Hải Phòng - Quảng Ninh bỏ bến chạy dù

Nhiều xe khách Hải Phòng - Quảng Ninh bỏ bến chạy dù

Nhà thầu liên danh 6 thành viên trúng gói thầu gần 450 tỷ

Nhà thầu liên danh 6 thành viên trúng gói thầu gần 450 tỷ

CIENCO 5 - HJC trúng gói thầu gần 280 tỷ đồng

CIENCO 5 - HJC trúng gói thầu gần 280 tỷ đồng

Hải Phòng: Hàng trăm cột đèn xuống cấp dễ gãy đổ trong mưa bão

Hải Phòng: Hàng trăm cột đèn xuống cấp dễ gãy đổ trong mưa bão

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông Nam Cầu Bính

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông Nam Cầu Bính

Hải Phòng: Khởi công xây dựng nút giao thông Nam cầu Bính

Hải Phòng: Khởi công xây dựng nút giao thông Nam cầu Bính

Hải Phòng: Khởi công nút giao Nam cầu Bính với mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng: Khởi công nút giao Nam cầu Bính với mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng: Khởi công nút giao thông cầu Bính trị giá gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng: Khởi công nút giao thông cầu Bính trị giá gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng xây dựng nút giao thông gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng xây dựng nút giao thông gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng xây dựng nút giao thông gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng xây dựng nút giao thông gần 1.500 tỷ đồng

Khởi công Nút giao thông Nam Cầu Bính với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng

Khởi công Nút giao thông Nam Cầu Bính với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng: Khởi công Dự án nút giao Nam Cầu Bính 1.483 tỷ đồng

Hải Phòng: Khởi công Dự án nút giao Nam Cầu Bính 1.483 tỷ đồng

Gói thầu hơn 1.000 tỷ đồng xây cầu tại Hải Phòng: Hai 'ông lớn' giao thông bị loại

Gói thầu hơn 1.000 tỷ đồng xây cầu tại Hải Phòng: Hai 'ông lớn' giao thông bị loại

Bổ sung quy hoạch xây dựng nút giao Nam cầu Bính

Bổ sung quy hoạch xây dựng nút giao Nam cầu Bính