Vẫn là câu chuyện đường dài

Vẫn là câu chuyện đường dài

Trong nghệ thuật, không có sự may mắn ngẫu nhiên

Trong nghệ thuật, không có sự may mắn ngẫu nhiên

Tại sao nghệ thuật đỉnh cao 'chết yểu' trong Nhà hát lớn?

Tại sao nghệ thuật đỉnh cao 'chết yểu' trong Nhà hát lớn?

'Mỵ' mở màn chương trình nghệ thuật tổng hợp phục vụ khách quốc tế

'Mỵ' mở màn chương trình nghệ thuật tổng hợp phục vụ khách quốc tế

'Mỵ' lên sân khấu Nhà hát Lớn

'Mỵ' lên sân khấu Nhà hát Lớn

Khởi động chuỗi dự án biểu diễn nghệ thuật kết hợp du lịch Nam An Show

Khởi động chuỗi dự án biểu diễn nghệ thuật kết hợp du lịch Nam An Show

'Vợ chồng A Phủ' của Tô Hoài lên sân khấu Nhà hát Lớn

'Vợ chồng A Phủ' của Tô Hoài lên sân khấu Nhà hát Lớn

'Mỵ' mở màn Nam An show tại Nhà hát Lớn

'Mỵ' mở màn Nam An show tại Nhà hát Lớn

'Mỵ' mở đầu cho Nam An show phục vụ khách du lịch tại Nhà hát Lớn Hà Nội

'Mỵ' mở đầu cho Nam An show phục vụ khách du lịch tại Nhà hát Lớn Hà Nội

'Mỵ' – Văn hóa truyền thống sẽ hấp dẫn du khách?

'Mỵ' – Văn hóa truyền thống sẽ hấp dẫn du khách?