Bão Vamco gây thiệt hại tại Philippines

Bão Vamco gây thiệt hại tại Philippines

Hôm nay, bão Vamco giật cấp 15 vào Biển Đông, hướng Hà Tĩnh đến Quảng Nam

Bão số 13 giật cấp 14 sẽ quét từ Hà Tĩnh tới Quảng Nam

Bão số 13 giật cấp 14 sẽ quét từ Hà Tĩnh tới Quảng Nam

Bão Vamco đi vào Biển Đông, Quảng Trị đến Bình Định mưa vừa đến mưa to

Bão Vamco đi vào Biển Đông, Quảng Trị đến Bình Định mưa vừa đến mưa to

Bão Vamco vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13

Bão Vamco vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13

Bão Vamco giật cấp 15 tiến vào Biển Đông, Trung Bộ mưa rất to

Bão Vamco giật cấp 15 tiến vào Biển Đông, Trung Bộ mưa rất to

Bão vào Biển Đông sáng nay, hướng về Hà Tĩnh – Quảng Nam

Bão vào Biển Đông sáng nay, hướng về Hà Tĩnh – Quảng Nam

Bão Vamco đi vào Biển Đông, Quảng Trị đến Bình Định mưa vừa đến mưa to

Bão Vamco đi vào Biển Đông, Quảng Trị đến Bình Định mưa vừa đến mưa to

Bão Vamco giật cấp 15 có thể đổi hướng di chuyển khó lường

Bão Vamco giật cấp 15 có thể đổi hướng di chuyển khó lường

Bão Vamco đi vào Biển Đông, sức gió mạnh nhất giật cấp 15

Bão Vamco đi vào Biển Đông, sức gió mạnh nhất giật cấp 15

Bão số 13 di chuyển rất nhanh, hướng vào Hà Tĩnh - Quảng Nam

Bão số 13 di chuyển rất nhanh, hướng vào Hà Tĩnh - Quảng Nam

Bão Vamco giật cấp 15 sẽ vào Biển Đông trong 24 giờ tới

Dự báo thời tiết: Trong 24 giờ tới, bão Vamco đi vào Biển Đông, biển động dữ dội, sóng biển vùng gần tâm bão 6,0-,9,0m

Dự báo thời tiết: Trong 24 giờ tới, bão Vamco đi vào Biển Đông, biển động dữ dội, sóng biển vùng gần tâm bão 6,0-,9,0m

Triển khai ngay các phương án ứng phó bão

Triển khai ngay các phương án ứng phó bão

Bão tăng cấp tiến sát Biển Đông, Thanh Hóa - Bình Thuận cần chủ động ứng phó

Bão tăng cấp tiến sát Biển Đông, Thanh Hóa - Bình Thuận cần chủ động ứng phó

Ngày 12-11, bão Vamco vào Biển Đông, miền Trung mưa lớn

Bão Vamco đang đi vào Biển Đông mạnh cấp 12, giật cấp 15

Bão Vamco đang đi vào Biển Đông mạnh cấp 12, giật cấp 15

Bão giật cấp 15 tiến nhanh vào Biển Đông, vùng ảnh hưởng có thể bao trùm Khánh Hòa - Hải Phòng

Bão giật cấp 15 tiến nhanh vào Biển Đông, vùng ảnh hưởng có thể bao trùm Khánh Hòa - Hải Phòng

Dự báo thời tiết: Bão Vamco di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào Biển Đông, gió giật cấp 15

Dự báo thời tiết: Bão Vamco di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào Biển Đông, gió giật cấp 15

Bão số 13 - Vàm Cỏ đang mạnh lên, Quảng Trị - Quảng Ngãi mưa lớn

Bão số 13 - Vàm Cỏ đang mạnh lên, Quảng Trị - Quảng Ngãi mưa lớn

Bão Vamco giật cấp 15, tiến nhanh vào Biển Đông

Bão Vamco giật cấp 15, tiến nhanh vào Biển Đông

Bão Vamco giật cấp 16 đang tiến vào Biển Đông

Dự báo thời tiết: Bão Vamco di chuyển theo hướng Tây, khả năng mạnh thêm

Dự báo thời tiết: Bão Vamco di chuyển theo hướng Tây, khả năng mạnh thêm

Bão số 13 (Vamco) cách đảo Luzon của Philippines khoảng 300km

Bão số 13 (Vamco) cách đảo Luzon của Philippines khoảng 300km

Sáng mai bão số 13 đổ bộ Biển Đông, miền Trung cần sớm có phương án ứng phó

Sáng mai bão số 13 đổ bộ Biển Đông, miền Trung cần sớm có phương án ứng phó

Khắc phục thiệt hại bão số 12 chưa xong đã lo ứng phó với bão Vamco

Khắc phục thiệt hại bão số 12 chưa xong đã lo ứng phó với bão Vamco

Bão Vamco khả năng mạnh thêm, Trung Bộ còn mưa rất to

Bão Vamco khả năng mạnh thêm, Trung Bộ còn mưa rất to

Lũ ở miền Trung cuồn cuộn lên, bão Vamco sáng nay giật cấp 15

Bão Vamco khả năng mạnh thêm, Trung Bộ còn mưa rất to

Chủ động ứng phó bão Vamco

Chủ động ứng phó bão Vamco

Bão Vamco di chuyển nhanh, đi vào Biển Đông với sức gió giật cấp 14

Bão Vamco di chuyển nhanh, đi vào Biển Đông với sức gió giật cấp 14

Bão Vamco nhiều khả năng đổ bộ vào Bắc Trung Bộ

Bão VAMCO tăng cấp rất nhanh, tiếp tục gây mưa lớn ở miền Trung

Bão VAMCO tăng cấp rất nhanh, tiếp tục gây mưa lớn ở miền Trung

Bão Vamco giật cấp 14, hướng thẳng vào miền Trung

Bão Vamco giật cấp 14, hướng thẳng vào miền Trung

Bão Vamco khả năng mạnh thêm, Trung Bộ còn mưa rất to

Mưa lớn trên diện rộng ở Trung Trung Bộ, bão Vamco có khả năng mạnh thêm

Mưa lớn trên diện rộng ở Trung Trung Bộ, bão Vamco có khả năng mạnh thêm

Dự báo thời tiết: Bão Vamco di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng mạnh thêm, gió giật cấp 16

Dự báo thời tiết: Bão Vamco di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng mạnh thêm, gió giật cấp 16

Dự báo thời tiết: Trong 24 đến 48 giờ tới, bão Vamco đi vào Biển Đông và sẽ tăng cấp rất nhanh

Dự báo thời tiết: Trong 24 đến 48 giờ tới, bão Vamco đi vào Biển Đông và sẽ tăng cấp rất nhanh

Tập trung lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Tập trung lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Bão giật cấp 15-16 diễn biến phức tạp, tâm lại hướng vào miền Trung

Bão giật cấp 15-16 diễn biến phức tạp, tâm lại hướng vào miền Trung

Bão số 13 (Vamco) tiếp tục mạnh lên, giật cấp 12 đang tiến sát Biển Đông

Bão số 13 (Vamco) tiếp tục mạnh lên, giật cấp 12 đang tiến sát Biển Đông

Bão số 12 vừa suy yếu, miền Trung lại chuẩn bị đón 'siêu bão' mới

Bão số 12 vừa suy yếu, miền Trung lại chuẩn bị đón 'siêu bão' mới

Bão số 13 đang vào Biển Đông dự báo sẽ rất nhanh, rất mạnh

Bão Vamco dự báo sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13

Bão Vamco dự báo sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13

Bão Vamco sắp vào Biển Đông, giật tới cấp 15 nhằm hướng miền Trung