Ngày hội của lòng dân

Ngày hội của lòng dân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Thái Bình

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Thái Bình

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống

Đoàn kết là động lực để nhân dân xích lại gần nhau hơn

Đoàn kết là động lực để nhân dân xích lại gần nhau hơn

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Thái Bình

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Thái Bình

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Thái Bình

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Thái Bình

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân là dịp để tôn vinh tập thể, cá nhân

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân là dịp để tôn vinh tập thể, cá nhân

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Bình

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Bình

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Bình

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Bình