Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 21/6

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025 là một trong những sự kiện nổi bật ngày 21/6.

Tăng cường hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban thư ký Hạ viện Morocco

Cũng trong sáng 21/6, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường có cuộc Hội đàm với Tổng Thư ký Hạ viện Vương quốc Marocco, Chủ tịch Hiệp hội các Tổng Thư ký nghị viện thế giới Najib El Khadi

Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam – Morocco

Sáng 21/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Najib El Khadi, Tổng Thư ký Hạ viện Morocco, Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện Thế giới đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Marocco.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Tổng Thư ký Hạ viện Morocco

Chiều 21/6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp ông Najib El Khadi, Tổng Thư ký Hạ viện Morocco, Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện Thế giới.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Thư ký Hạ viện Morocco

Sáng 21/6, tại Nhà Quốc hội, tiếp ông Najib El Khadi, Tổng Thư ký Hạ viện Morocco, Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện Thế giới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Hiệp hội TTK Nghị viện thế giới

Sáng 21/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Najib El Khadi, Tổng Thư ký Hạ viện Maroc kiêm Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện Thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký Hạ viện Morocco

Sáng 21/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Najib El Khadi, Tổng Thư ký Hạ viện Morocco, Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện Thế giới (ASGP).

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện thế giới

Sáng 21/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Najib El Khadi, Tổng Thư ký Hạ viện Maroc kiêm Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện Thế giới.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường hội đàm với Tổng Thư ký Hạ viện Morocco

Sáng 21/6, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã hội đàm với ông Najib El Khadi, Tổng Thư ký Hạ viện Morocco, Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện Thế giới (ASGP).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng thư ký Hạ viện Morocco

Sáng 21-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Najib El Khadi, Tổng thư ký Hạ viện Morocco, Chủ tịch Hiệp hội Tổng thư ký Nghị viện Thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký Hạ viện Morocco

Sáng 21/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Najib El Khadi, Tổng Thư ký Hạ viện Morocco, Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện Thế giới.

Tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Morocco

Sáng 21.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã hội đàm với Tổng Thư ký Hạ viện Vương quốc Morocco, Chủ tịch Hiệp hội các Tổng Thư ký nghị viện thế giới (ASGP) Najib El Khadi.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường hội đàm với Tổng Thư ký Hạ viện Morocco

Sáng 21.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (VPQH) Bùi Văn Cường đã hội đàm với Tổng Thư ký Hạ viện Vương quốc Morocco, Chủ tịch Hiệp hội các Tổng Thư ký nghị viện thế giới (ASGP) Najib El Khadi.

Việt Nam luôn coi trọng đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Maroc

Sáng 21/6, tiếp Tổng Thư ký Hạ viện Maroc, Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện thế giới (ASGP) Najib El Khadi đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Maroc; nhắc lại các chuyến thăm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Maroc thời gian qua cho thấy những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký Hạ viện Morocco

Sáng 21.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Tổng Thư ký Hạ viện Morocco, Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện thế giới (ASGP) Najib El Khadi đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG HỘI ĐÀM TỔNG THƯ KÝ HẠ VIỆN VƯƠNG QUỐC MOROCCO

Sáng 21/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Hạ viện Morocco, Chủ tịch Hiệp hội các Tổng Thư ký nghị viện thế giới (ASGP) Najib El Khadi. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội mỗi nước.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP CHỦ TỊCH HIỆP HỘI TỔNG THƯ KÝ NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI NAJIB EL KHADI

Sáng 21/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký Hạ viện Morocco kiêm Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện thế giới (ASGP) Najib El Khadi đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam đóng góp tích cực tại Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện thế giới

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam kết thúc tốt đẹp Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện thế giới (ASGP) vừa diễn ra tại Thụy Sĩ.