Chân dài kiếm trăm triệu nhờ ảnh 'nóng' suýt bị mù vì thẩm mỹ

Chân dài kiếm trăm triệu nhờ ảnh 'nóng' suýt bị mù vì thẩm mỹ

Suýt bị mù vì phẫu thuật đổi màu mắt

Suýt bị mù vì phẫu thuật đổi màu mắt

Tiêm silicone để đổi màu mắt, người mẫu trẻ trả giá đắt, thị lực như bà lão tuổi 90

Tiêm silicone để đổi màu mắt, người mẫu trẻ trả giá đắt, thị lực như bà lão tuổi 90

Phẫu thuật thay đổi màu mắt, nữ người mẫu mất 80% thị lực

Phẫu thuật thay đổi màu mắt, nữ người mẫu mất 80% thị lực

Phẫu thuật thay đổi màu mắt, người mẫu rước họa vào thân

Phẫu thuật thay đổi màu mắt, người mẫu rước họa vào thân

Người mẫu gần như bị mù vì phẫu thuật đổi màu mắt

Người mẫu gần như bị mù vì phẫu thuật đổi màu mắt

Người mẫu gần mù vì tiêm silicone đổi màu mắt

Người mẫu gần mù vì tiêm silicone đổi màu mắt

Tiêm silicone đổi màu mắt - một người mẫu suýt bị mù

Tiêm silicone đổi màu mắt - một người mẫu suýt bị mù