Biên phòng liên tiếp bắt các vụ vận chuyển ma túy 'khủng'

Biên phòng liên tiếp bắt các vụ vận chuyển ma túy 'khủng'

Bắt giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển 34.000 viên ma túy vào Việt Nam

Bắt giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển 34.000 viên ma túy vào Việt Nam

Biên phòng Thanh Hóa: Bắt 34.000 viên ma túy tổng hợp

Biên phòng Thanh Hóa: Bắt 34.000 viên ma túy tổng hợp

Biên phòng Thanh Hóa bắt 2 đối tượng vận chuyển 34 nghìn viên ma túy

Biên phòng Thanh Hóa bắt 2 đối tượng vận chuyển 34 nghìn viên ma túy

Bắt 2 phụ nữ Lào vận chuyển 34.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới

Bắt 2 phụ nữ Lào vận chuyển 34.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới

Bắt 2 phụ nữ Lào vận chuyển hơn 34.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 2 phụ nữ Lào vận chuyển hơn 34.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hơn 30.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hơn 30.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 34.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 34.000 viên ma túy tổng hợp