Đi bắt nhái, bắt cá, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Đi bắt nhái, bắt cá, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Em cố gắng cứu chị bị đuối nước, cả hai cùng tử vong

Em cố gắng cứu chị bị đuối nước, cả hai cùng tử vong

Hai học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Hai học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Hai học sinh tiểu học chết đuối trong đêm

Hai học sinh tiểu học chết đuối trong đêm

Hai học sinh tiểu học đuối nước khi đi soi nhái

Hai học sinh tiểu học đuối nước khi đi soi nhái

Đi soi ếch, 2 học sinh rơi xuống ao tử vong

Đi soi ếch, 2 học sinh rơi xuống ao tử vong

Hai chị em ở Nghệ An tử vong thương tâm khi đi bắt nhái

Hai chị em ở Nghệ An tử vong thương tâm khi đi bắt nhái

Đi bắt nhái làm thức ăn, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Đi bắt nhái làm thức ăn, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Hai chị em đuối nước thương tâm khi ngã xuống ao trong đêm

Hai chị em đuối nước thương tâm khi ngã xuống ao trong đêm

Đi soi nhái cải thiện bữa ăn, 2 bé gái đuối nước thương tâm

Đi soi nhái cải thiện bữa ăn, 2 bé gái đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi bắt ếch, 2 chị em họ đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi bắt ếch, 2 chị em họ đuối nước thương tâm

Nghệ An: Đi bắt nhái, 2 chị em họ chết đuối thương tâm

Nghệ An: Đi bắt nhái, 2 chị em họ chết đuối thương tâm