Hải Hà: Tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu

Hải Hà: Tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu

Năm 2019, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Hải Hà tăng 34,6% số vụ,...
Đồn Biên phòng Quảng Đức: Đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tội phạm dịp cuối năm

Đồn Biên phòng Quảng Đức: Đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tội phạm dịp cuối năm

Vững vàng thế trận biên phòng toàn dân

Vững vàng thế trận biên phòng toàn dân

Dùng xe bò chuyển gần 150 kg pháo về quê cho người thân

Dùng xe bò chuyển gần 150 kg pháo về quê cho người thân

Chuyển 144 kg pháo từ Trung Quốc về Việt Nam cho người thân, bạn bè chơi Tết

Chuyển 144 kg pháo từ Trung Quốc về Việt Nam cho người thân, bạn bè chơi Tết

Dùng xe bò kéo 150 kg pháo từ Trung Quốc mang về quê

Dùng xe bò kéo 150 kg pháo từ Trung Quốc mang về quê

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 150 kg pháo từ Trung Quốc về Việt Nam

Ứng xử văn minh, thân thiện, hữu nghị

Thu gom rác trên sông biên giới Ka Long

Đổi thay Pò Hèn