Đánh sập 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia

Đánh sập 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia

Bắt 2 đối tượng tàng trữ súng K54 mang 26.817 viên ma túy tổng hợp

Bắt 2 đối tượng tàng trữ súng K54 mang 26.817 viên ma túy tổng hợp

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển số lượng lớn ma túy và vũ khí nóng

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển số lượng lớn ma túy và vũ khí nóng

Bắt 2 đối tượng người Lào mang theo súng, vận chuyển 5 bánh heroin

Bắt 2 đối tượng người Lào mang theo súng, vận chuyển 5 bánh heroin

Bắt giữ 2 đối tượng người Lào mang theo súng K54 vận chuyển ma túy

Bắt giữ 2 đối tượng người Lào mang theo súng K54 vận chuyển ma túy

Mang theo 'vũ khí nóng' vận chuyển 5 bánh heroin, 26.817 viên ma túy tổng hợp

Mang theo 'vũ khí nóng' vận chuyển 5 bánh heroin, 26.817 viên ma túy tổng hợp

Bắt nóng 2 đối tượng vận chuyển hơn 26.000 viên ma túy vượt biên vào Việt Nam

Bắt nóng 2 đối tượng vận chuyển hơn 26.000 viên ma túy vượt biên vào Việt Nam

Bắt giữ 2 người Lào có súng, vận chuyển ma túy 'khủng' vào Việt Nam

Bắt giữ 2 người Lào có súng, vận chuyển ma túy 'khủng' vào Việt Nam

Bắt 2 đối tượng vận chuyển heroin và ma túy tổng hợp

Bắt 2 đối tượng vận chuyển heroin và ma túy tổng hợp

Bắt hai đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy

Thanh Hóa: Bắt giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển số ma túy lớn

Thanh Hóa: Bắt giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển số ma túy lớn

Biên phòng Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy

Biên phòng Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy