Ho ra bọt hồng vì van tim hư hỏng nặng

Ho ra bọt hồng vì van tim hư hỏng nặng

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng khó thở, ho ra bọt hồng, phù toàn thân, nhiều dịch ổ bụng, tràn...