Tôi muốn mang cà phê thật đi khắp Việt Nam

Tôi muốn mang cà phê thật đi khắp Việt Nam

Đó là lời khẳng định của ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch NutiFood, còn gọi là bầu Hải, một trong ba người đồng...