Kinh doanh bết bát, 'Vua cá tra' Dương Ngọc Minh tiếp tục bán tài sản

Kinh doanh bết bát, 'Vua cá tra' Dương Ngọc Minh tiếp tục bán tài sản

Cá tra Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá tại Mỹ

Cá tra Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá tại Mỹ

Cá tra Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá tại Mỹ

Cá tra Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá tại Mỹ

Hung tin giáng xuống đại gia thủy sản Dương Ngọc Minh trước kỳ nghỉ lễ

Hung tin giáng xuống đại gia thủy sản Dương Ngọc Minh trước kỳ nghỉ lễ

Mỹ tăng thuế chống bán phá giá với cá tra Việt Nam

Mỹ tăng thuế chống bán phá giá với cá tra Việt Nam

DOC công bố mức áp thuế cao đối với cá tra Việt Nam

DOC công bố mức áp thuế cao đối với cá tra Việt Nam

Mỹ tăng thuế đối với cá tra Việt Nam

Mỹ tăng thuế đối với cá tra Việt Nam

Bộ Thương mại Mỹ công bố mức thuế cuối cùng đối với cá tra Việt Nam

Bộ Thương mại Mỹ công bố mức thuế cuối cùng đối với cá tra Việt Nam

Hoa Kỳ nâng mức thuế chống bán phá giá với cá tra

Hoa Kỳ nâng mức thuế chống bán phá giá với cá tra

Mỹ tăng thuế đối với cá tra xuất khẩu Việt Nam

Mỹ tăng thuế đối với cá tra xuất khẩu Việt Nam