Hà Tĩnh bỏ phiếu công nhận thêm 35 xã đạt chuẩn NTM

Hà Tĩnh bỏ phiếu công nhận thêm 35 xã đạt chuẩn NTM

Lạ mà hay: Lắp trạm thủy văn chăm cây, tưởng 'gàn' lại thành tỷ phú

Lạ mà hay: Lắp trạm thủy văn chăm cây, tưởng 'gàn' lại thành tỷ phú

Hà Tĩnh đề nghị Trung ương công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM

Hà Tĩnh đề nghị Trung ương công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM

Hà Tĩnh: 3 xã cuối cùng của huyện Nghi Xuân cán đích nông thôn mới

Hà Tĩnh: 3 xã cuối cùng của huyện Nghi Xuân cán đích nông thôn mới

Kiểm điểm 10 xã NTM để 'rơi' tiêu chí

Kiểm điểm 10 xã NTM để 'rơi' tiêu chí

Hà Tĩnh có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1/2018

Hà Tĩnh có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1/2018

Hà Tĩnh bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018

Hà Tĩnh bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018

Vụ quy hoạch treo vẫn chạy đua xây dựng nông thôn mới: Thừa nhận lãng phí khi phải di dời

Mẩu giấy viết tay quyền lực của trưởng thôn ở Hà Tĩnh

Mẩu giấy viết tay quyền lực của trưởng thôn ở Hà Tĩnh

Mẩu giấy viết tay quyền lực của trưởng thôn ở Hà Tĩnh

Mẩu giấy viết tay quyền lực của trưởng thôn ở Hà Tĩnh

Mẩu giấy viết tay quyền lực của trưởng thôn ở Hà Tĩnh

Mẩu giấy viết tay quyền lực của trưởng thôn ở Hà Tĩnh

'Hiến kế' xây dựng Nghi Xuân sớm đạt huyện nông thôn mới

'Hiến kế' xây dựng Nghi Xuân sớm đạt huyện nông thôn mới

Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng NTM với cán bộ tỉnh Nam Định

Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng NTM với cán bộ tỉnh Nam Định

Đức Thọ cần khoảng 651 tỷ đồng xây dựng huyện nông thôn mới

Đức Thọ cần khoảng 651 tỷ đồng xây dựng huyện nông thôn mới

Người cựu chiến binh 'bắt' đồi trọc đẻ hơn 700 triệu đồng/năm

Người cựu chiến binh 'bắt' đồi trọc đẻ hơn 700 triệu đồng/năm

Hà Tĩnh chia sẻ xây dựng nông thôn mới với tỉnh Ninh Thuận

Hà Tĩnh chia sẻ xây dựng nông thôn mới với tỉnh Ninh Thuận

Chuyện về những người không có ngày nghỉ

Chuyện về những người không có ngày nghỉ

Vinh danh điển hình tiêu biểu Văn phòng điều phối NTM Hà Tĩnh

Vinh danh điển hình tiêu biểu Văn phòng điều phối NTM Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Nâng tầm Nông thôn mới từ khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

Hà Tĩnh: Nâng tầm Nông thôn mới từ khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

34 khu dân cư đạt giải cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu

34 khu dân cư đạt giải cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu

Nâng tầm nông thôn mới từ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

Nâng tầm nông thôn mới từ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

Hà Tĩnh sẵn sàng cho Hội nghị toàn quốc về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu

Hà Tĩnh sẵn sàng cho Hội nghị toàn quốc về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu

Hơn 300 đại biểu dự Hội nghị toàn quốc về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại Hà Tĩnh

Hơn 300 đại biểu dự Hội nghị toàn quốc về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại Hà Tĩnh