Trấn Yên (Yên Bái): Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Trấn Yên (Yên Bái): Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Quảng Ninh hướng tới xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020

Quảng Ninh hướng tới xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020

Phúc Thịnh, điểm sáng trong XDNTM

Phúc Thịnh, điểm sáng trong XDNTM

Vĩnh Phúc: Chợ xây dựng theo tiêu chí NTM cho doanh nghiệp ''mượn' để tập kết vật liệu xây dựng

Vĩnh Phúc: Chợ xây dựng theo tiêu chí NTM cho doanh nghiệp ''mượn' để tập kết vật liệu xây dựng

Điển hình 'dân vận khéo' ở xã vùng cao Tà Chải

Điển hình 'dân vận khéo' ở xã vùng cao Tà Chải

Đức Thọ xốc lại 'tinh thần nông thôn mới'

Đức Thọ xốc lại 'tinh thần nông thôn mới'

'Đòn bẩy' phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho Xuân Lộc

'Đòn bẩy' phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho Xuân Lộc

Xã Hưng Long đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Hưng Long đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Bình Chánh trên con đường xây dựng Nông thôn mới

Bình Chánh trên con đường xây dựng Nông thôn mới

Cán bộ và nhân dân xã Thọ Diên chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Cán bộ và nhân dân xã Thọ Diên chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Xã bãi ngang Khánh Tiến vượt khó về đích

Xã bãi ngang Khánh Tiến vượt khó về đích