Bế mạc và trao giải Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần thứ IV 2018

Bế mạc và trao giải Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần thứ IV 2018

Những thành tựu âm nhạc của NSND Đặng Thái Sơn

Những thành tựu âm nhạc của NSND Đặng Thái Sơn

NSND Đặng Thái Sơn nhận giải thưởng cao quý của Ba Lan

NSND Đặng Thái Sơn nhận giải thưởng cao quý của Ba Lan

Ba Lan trao tặng NSND Đặng Thái Sơn giải thưởng cao quý nhất về văn hóa

Ba Lan trao tặng NSND Đặng Thái Sơn giải thưởng cao quý nhất về văn hóa

Nhà nước Ba Lan tôn vinh NSND Đặng Thái Sơn

Nhà nước Ba Lan tôn vinh NSND Đặng Thái Sơn

Ba Lan trao tặng NSND Đặng Thái Sơn giải thưởng cao quý nhất về văn hóa

Ba Lan trao tặng NSND Đặng Thái Sơn giải thưởng cao quý nhất về văn hóa

Đưa âm nhạc Việt vươn tầm thế giới

Đưa âm nhạc Việt vươn tầm thế giới

82 thí sinh đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội

82 thí sinh đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội

Sự trở về của nghệ sĩ Việt thành danh trên thế giới

Sự trở về của nghệ sĩ Việt thành danh trên thế giới

Sự trở về của nghệ sĩ Việt thành danh trên thế giới

Sự trở về của nghệ sĩ Việt thành danh trên thế giới

Trăm mùa thu vàng

Trăm mùa thu vàng