Cần Thơ bổ nhiệm thêm Phó Giám đốc Sở Y tế sau khi Giám đốc bị khởi tố

Cần Thơ bổ nhiệm thêm Phó Giám đốc Sở Y tế sau khi Giám đốc bị khởi tố

Sau khi phân công một Phó Giám đốc tạm thời phụ trách Sở Y tế Cần Thơ, lãnh đạo Cần Thơ bổ nhiệm thêm một...
Ai điều hành Sở Y tế Cần Thơ sau khi ông Cao Minh Chu bị khởi tố?

Ai điều hành Sở Y tế Cần Thơ sau khi ông Cao Minh Chu bị khởi tố?

Điểm lại những vụ cán bộ y tế 'xộ khám' do nâng khống giá thiết bị

Điểm lại những vụ cán bộ y tế 'xộ khám' do nâng khống giá thiết bị

Chính thức quyết định tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Chính thức quyết định tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Cần Thơ thông tin vụ Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế bị khởi tố

Cần Thơ thông tin vụ Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế bị khởi tố

Đình chỉ sinh hoạt đảng, chính quyền Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Đình chỉ sinh hoạt đảng, chính quyền Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Cần Thơ thông tin vụ Giám đốc Sở Y tế bị Bộ Công an khởi tố

Cần Thơ thông tin vụ Giám đốc Sở Y tế bị Bộ Công an khởi tố

Cần Thơ phân công người phụ trách Sở Y tế sau khi ông Cao Minh Chu bị khởi tố

Cần Thơ phân công người phụ trách Sở Y tế sau khi ông Cao Minh Chu bị khởi tố

Ai điều hành Sở Y tế TP Cần Thơ sau khi giám đốc bị khởi tố?

Ai điều hành Sở Y tế TP Cần Thơ sau khi giám đốc bị khởi tố?

Cần Thơ thông tin sau vụ giám đốc Sở Y tế bị khởi tố

Cần Thơ thông tin sau vụ giám đốc Sở Y tế bị khởi tố

Ai điều hành Sở Y tế Cần Thơ trong thời gian giám đốc bị khởi tố?

Ai điều hành Sở Y tế Cần Thơ trong thời gian giám đốc bị khởi tố?

Ai phụ trách Sở Y tế Cần Thơ sau khi Giám đốc bị khởi tố?

Ai phụ trách Sở Y tế Cần Thơ sau khi Giám đốc bị khởi tố?

Vụ Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố: Hôm nay sẽ có cán bộ khác điều hành sở

Vụ Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố: Hôm nay sẽ có cán bộ khác điều hành sở

Diễn biến mới vụ Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu bị khởi tố

Diễn biến mới vụ Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu bị khởi tố

Ai điều hành Sở Y tế Cần Thơ thay giám đốc vừa bị khởi tố?

Ai điều hành Sở Y tế Cần Thơ thay giám đốc vừa bị khởi tố?

Khởi tố 11 bị can trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố 11 bị can trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố

Nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố

Khởi tố 2 nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và 10 bị can vì vi phạm quy định đấu thầu

Khởi tố 2 nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và 10 bị can vì vi phạm quy định đấu thầu

Bộ Công an khởi tố 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Bộ Công an khởi tố 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Vi phạm đấu thầu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ bị khởi tố

Vi phạm đấu thầu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ bị khởi tố

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Nguyên Giám đốc sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố do có sai phạm trong đấu thầu

Nguyên Giám đốc sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố do có sai phạm trong đấu thầu

Khởi tố Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố, bắt giam nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và nhiều cán bộ

Khởi tố, bắt giam nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và nhiều cán bộ

Khởi tố, bắt giam 2 cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ do vi phạm quy định đấu thầu

Khởi tố, bắt giam 2 cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ do vi phạm quy định đấu thầu

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Phê chuẩn khởi tố Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và 10 người liên quan

Phê chuẩn khởi tố Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và 10 người liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Vì sao nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi bị bắt?

Vì sao nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi bị bắt?

Bắt nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Bắt nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Bộ Công an khởi tố 2 cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Bộ Công an khởi tố 2 cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố giám đốc và nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố giám đốc và nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Vì sao nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và nhiều người khác bị bắt?

Vì sao nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và nhiều người khác bị bắt?

Khởi tố Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Bộ Công an khởi tố Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ

Bộ Công an khởi tố Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ

Khởi tố hai nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố hai nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi

Bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi

Trao tặng hệ thống ECMO 3,5 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Trao tặng hệ thống ECMO 3,5 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh