100% hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND lần 9 được thông qua

100% hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND lần 9 được thông qua

Cầu nguyện cho chồng, vợ NSƯT Giang Châu xuống tóc quy y

Cầu nguyện cho chồng, vợ NSƯT Giang Châu xuống tóc quy y

'Ông trùm sò' - NSƯT Giang Châu bây giờ ra sao?

'Ông trùm sò' - NSƯT Giang Châu bây giờ ra sao?

Cầu nguyện cho chồng, vợ NSƯT Giang Châu xuống tóc quy y

Cầu nguyện cho chồng, vợ NSƯT Giang Châu xuống tóc quy y

MV 1.0.2 - Kỳ 16: Trộm nhìn nhau

MV 1.0.2 - Kỳ 16: Trộm nhìn nhau

Thành ủy TP HCM trao tặng tiền cho NSƯT Giang Châu trị bệnh

Thành ủy TP HCM trao tặng tiền cho NSƯT Giang Châu trị bệnh

NSƯT Giang Châu - 'Ông trùm sò' nổi tiếng bây giờ ra sao?

NSƯT Giang Châu - 'Ông trùm sò' nổi tiếng bây giờ ra sao?

Họp bất thường xét lại các hồ sơ 'trượt' danh hiệu: Tìm công bằng cho sân khấu

Họp bất thường xét lại các hồ sơ 'trượt' danh hiệu: Tìm công bằng cho sân khấu

Nghệ sĩ Minh Vương vui mừng khi được xét danh hiệu NSND

Nghệ sĩ Minh Vương vui mừng khi được xét danh hiệu NSND

Xem xét lại hồ sơ phong tặng nghệ sĩ nhân dân cho nhiều nghệ sĩ cải lương

Xem xét lại hồ sơ phong tặng nghệ sĩ nhân dân cho nhiều nghệ sĩ cải lương

Bộ VHTT-DL sẽ xét lại 46 hồ sơ NSND, NSƯT, nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu còn cơ hội?

Bộ VHTT-DL sẽ xét lại 46 hồ sơ NSND, NSƯT, nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu còn cơ hội?

Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu sẽ được 'xin' đặc cách danh hiệu NSND

Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu sẽ được 'xin' đặc cách danh hiệu NSND

NSƯT Minh Vương và nhiều nghệ sĩ cải lương trượt NSND, Bộ Văn hóa nói gì?

NSƯT Minh Vương và nhiều nghệ sĩ cải lương trượt NSND, Bộ Văn hóa nói gì?

NSƯT Minh Vương tổn thương vì 3 lần bị đánh trượt danh hiệu NSND

NSƯT Minh Vương tổn thương vì 3 lần bị đánh trượt danh hiệu NSND

NSƯT Minh Vương có được đặc cách NSND?

NSƯT Minh Vương có được đặc cách NSND?