Đóng điện dự án nâng công suất TBA 220 kV Sơn Hà

Đóng điện dự án nâng công suất TBA 220 kV Sơn Hà

Ngày 30/5, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành...
Đóng điện dự án nâng công suất trạm biến áp 220 kV Sơn Hà

Đóng điện dự án nâng công suất trạm biến áp 220 kV Sơn Hà

Đóng điện dự án nâng công suất TBA 220 kV Thanh Nghị

Đóng điện dự án nâng công suất TBA 220 kV Thanh Nghị

Đóng điện xung kích dự án nâng công suất TBA 220kV Thanh Nghị

Đóng điện xung kích dự án nâng công suất TBA 220kV Thanh Nghị

Chuẩn bị đóng điện hai dự án truyền tải điện

Chuẩn bị đóng điện hai dự án truyền tải điện

Chuẩn bị đóng điện 2 dự án trọng điểm

Chuẩn bị đóng điện 2 dự án trọng điểm

Chuẩn bị đóng điện 2 dự án nâng công suất trạm biến áp 220kV

Chuẩn bị đóng điện 2 dự án nâng công suất trạm biến áp 220kV

NPTPMB ra mắt Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên

NPTPMB ra mắt Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên

Khởi công dự án nâng công suất TBA 220kV Thanh Nghị

Khởi công dự án nâng công suất TBA 220kV Thanh Nghị