Những đổi thay từ Nhà máy xơ sợi Đình Vũ

Những đổi thay từ Nhà máy xơ sợi Đình Vũ

Những đổi thay từ Đình Vũ

Những đổi thay từ Đình Vũ

Bộ Công Thương: Dự án NMXS Đình Vũ có chuyển biến tích cực nhất

Bộ Công Thương: Dự án NMXS Đình Vũ có chuyển biến tích cực nhất

NMXS Đình Vũ: Cái khó ló… nhân tài

NMXS Đình Vũ: Cái khó ló… nhân tài

Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ quản lý chất lượng như thế nào?

Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ quản lý chất lượng như thế nào?

Chuyện chưa biết về Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ (Tiếp theo và hết)

Chuyện chưa biết về Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ (Tiếp theo và hết)

Chuyện chưa biết về Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ (Kỳ II)

Chuyện chưa biết về Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ (Kỳ II)

PVTEX mở rộng thêm 2 dây chuyền sản xuất

PVTEX mở rộng thêm 2 dây chuyền sản xuất

Hiệu quả hiện tại của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ là không thể chối bỏ!

Hiệu quả hiện tại của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ là không thể chối bỏ!

Bước tiến đột phá của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ

Bước tiến đột phá của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ

Chuyện chưa biết về Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ

Chuyện chưa biết về Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ

Nhà máy xơ sợi Đình Vũ tăng công suất sản xuất sợi DTY lên 900 tấn/tháng

Nhà máy xơ sợi Đình Vũ tăng công suất sản xuất sợi DTY lên 900 tấn/tháng

Sản phẩm sợi PVTex xuất khẩu thành công vào thị trường Hoa Kỳ

Sản phẩm sợi PVTex xuất khẩu thành công vào thị trường Hoa Kỳ

Nỗ lực vận hành trở lại nhà máy xơ sợi Đình Vũ

Nỗ lực vận hành trở lại nhà máy xơ sợi Đình Vũ

Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ tạo niềm tin, động lực cho các đối tác

Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ tạo niềm tin, động lực cho các đối tác