Nhà máy nước sông Đuống triển khai giai đoạn 2, nâng công suất lên 300.000m2/ngày đêm

Nhà máy nước sông Đuống triển khai giai đoạn 2, nâng công suất lên 300.000m2/ngày đêm

Đức chú trọng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam trong dự án NMNM Sông Đuống

Đức chú trọng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam trong dự án NMNM Sông Đuống

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đặt kỳ vọng rất lớn vào nhà máy nước hiện đại nhất Thủ đô

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đặt kỳ vọng rất lớn vào nhà máy nước hiện đại nhất Thủ đô

Nhà máy Nước mặt Sông Đuống chính thức cấp nước đạt chuẩn châu Âu cho người dân Thủ đô

Nhà máy Nước mặt Sông Đuống chính thức cấp nước đạt chuẩn châu Âu cho người dân Thủ đô

Hà Nội: Khánh thành Nhà máy nước sạch lớn nhất miền Bắc

Hà Nội: Khánh thành Nhà máy nước sạch lớn nhất miền Bắc

Nhà máy mặt nước Sông Đuống: Cung cấp lượng nước sạch lớn nhất miền Bắc

Nhà máy mặt nước Sông Đuống: Cung cấp lượng nước sạch lớn nhất miền Bắc