Đà Nẵng: Gấp rút đưa nhà máy nước Hòa Liên vận hành vào năm 2020

Đà Nẵng: Gấp rút đưa nhà máy nước Hòa Liên vận hành vào năm 2020

Đà Nẵng: Nhà máy nước Hòa Liên sẽ được đầu tư xây dựng bằng ngân sách

Đà Nẵng: Nhà máy nước Hòa Liên sẽ được đầu tư xây dựng bằng ngân sách

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Sông Cu Đê là chốt an toàn nguồn nước của cả thành phổ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Sông Cu Đê là chốt an toàn nguồn nước của cả thành phổ

Bí thư Đà Nẵng: Đừng để Dawaco lấy người dân làm áp lực

Bí thư Đà Nẵng: Đừng để Dawaco lấy người dân làm áp lực

Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: Cần đầu tư ngay nhà máy nước Hòa Liên

Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: Cần đầu tư ngay nhà máy nước Hòa Liên

Để dân Đà Nẵng không thành 'con tin' của công ty cấp nước

Để dân Đà Nẵng không thành 'con tin' của công ty cấp nước

Đà Nẵng: Yêu cầu làm rõ nguyên nhân dự án Nhà máy nước Hòa Liên bị kéo dài

Đà Nẵng: Yêu cầu làm rõ nguyên nhân dự án Nhà máy nước Hòa Liên bị kéo dài

Đà Nẵng: Yêu cầu báo cáo tình hình triển khai đầu tư nhà máy nước Hòa Liên

Đà Nẵng: Yêu cầu báo cáo tình hình triển khai đầu tư nhà máy nước Hòa Liên