Sách mới nhất của ông NJ Ayuk về dầu mỏ ở châu Phi bán rất chạy trên Amazon

Sách mới nhất của ông NJ Ayuk về dầu mỏ ở châu Phi bán rất chạy trên Amazon

Nhiều thông điệp mới được đưa ra tại Hội nghị và Triển lãm Dầu khí châu Phi 2019 ở Nam Phi

Nhiều thông điệp mới được đưa ra tại Hội nghị và Triển lãm Dầu khí châu Phi 2019 ở Nam Phi

Ngành năng lượng châu Phi giới thiệu tiềm năng đầu tư tại Hội nghị ADIPEC 2019 ở Abu Dhabi

Ngành năng lượng châu Phi giới thiệu tiềm năng đầu tư tại Hội nghị ADIPEC 2019 ở Abu Dhabi

Công ty Pioneer Energy (Mỹ) tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực dầu khí ở châu Phi

Công ty Pioneer Energy (Mỹ) tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực dầu khí ở châu Phi

Trung Quốc tiếp tục đầu tư lớn vào các dự án năng lượng tại châu Phi

Trung Quốc tiếp tục đầu tư lớn vào các dự án năng lượng tại châu Phi

Cuốn sách của NK Ayuk về khả năng châu Phi phát triển dựa vào năng lượng

Cuốn sách của NK Ayuk về khả năng châu Phi phát triển dựa vào năng lượng

Cuốn sách của NK Ayuk về khả năng châu Phi phát triển dựa vào năng lượng

Cuốn sách của NK Ayuk về khả năng châu Phi phát triển dựa vào năng lượng

Phòng Năng lượng châu Phi tiếp tục các hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư tại Trung Quốc

Phòng Năng lượng châu Phi tiếp tục các hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư tại Trung Quốc

Chương trình EG Ronda Licensing Round Roadshow tại Bắc Kinh thu hút nhiều nhà đầu tư Trung Quốc

Chương trình EG Ronda Licensing Round Roadshow tại Bắc Kinh thu hút nhiều nhà đầu tư Trung Quốc