Tottenham và Bale 'bỏ thì thương mà vương thì tội'

Tottenham và Bale 'bỏ thì thương mà vương thì tội'

Cuộc tái duyên giữa Gareth Bale với Tottenham mang theo hy vọng cho cả hai phía. Bale kỳ vọng tìm lại hào...